กิจกรรมเพื่อสังคม

Autopolis Mercedes-Benz Family

 วันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา บริษัท ออโตโพลิส จำกัด จัดกิจกรรม Autopolis Mercedes-Benz Family โดยได้บริจาคเงิน สิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

บริษัทฯขอขอบพระคุณลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมทำกิจกรรมกับท่านอีกในโอกาสต่อไป

มูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย จัดตั้งขึ้นสืบเนื่องจากธรณีพิบัติภัยธรรมชาติ สึนามิ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยนอกจากการได้ร่วมทำความดีในครั้งนี้แล้ว เรายังได้มีโอกาสสัมผัสถึงดีไซน์ล้ำสมัย สมรรถนะที่ไม่เป็นรองใคร และระบบรักษาความปลอดภัยเหนือชั้นของยนตกรรมรุ่นล่าสุดของเมอร์เซเดส-เบนซ์ กันอย่างใกล้ชิดทั้งรถยนต์ในกลุ่ม