บริการทางการเงิน

ขับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ในฝันได้ง่ายๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง

มายสตาร์

โปรแกรมทางด้านการเงินที่มีค่างวดต่อเดือนต่ำกว่าโปรแกรมทางการเงินรูปแบบอื่น

พร้อม 3 ทางเลือกเมื่อสิ้นสุดสัญญา

✓ อัตราชำระต่อเดือนที่ตำกว่าโปรแกรมทางการเงินแบบอื่นๆ

✓ 3 ทางเลือก ( 3R ) สำหรับมูลค่าบอลลูน ให้คุณเลือกตัดสินใจในตอนสิ้นสุดของสัญญา

✓ เปลี่ยนรถเมอร์เซเดส-เบนซ์คันใหม่ทุก 3-5 ปี ผ่านทางเลือก Return

เช่าซื้อ

โปรแกรมทางการเงินที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนชำระรายเดือนที่คงที่ ตลอดระยะเวลาของสัญญา (12-72 เดือน)

✓ ครอบครองกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เมื่อสิ้นสุดสัญญา

✓ การผ่อนชำระรายเดือนคงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา

✓ หักค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าเสื่อมราคาได้สูงสุด 16,667 บาท/เดือน (เฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น)

เช่าทางการเงิน

ทางเลือกที่เหมาะสำหรับการเช่ารถยนต์ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 36-72 เดือน โดยถูกออกแบบสำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการเช่าและเมื่อสิ้นสุดสัญญา ยังสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้เช่นกัน

✓ ค่าเช่าต่อเดือนปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

✓เลือกระยะเวลาของสัญญาได้ตั้งแต่ 36-72 เดือน

✓ ค่าเช่ารถยนต์รายเดือนสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ไม่เกิน 36,000 บาท/เดือน

✓ สามารถถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า